La pel·lícula

La pel·lícula de la boda és el gran desconegut de la boda, fins fa poc era “el vídeo de la boda“, i es contractava conjuntament amb el fotògraf com a complement. Era un munt d’imatges gravades i després reproduïdes secuencialment combinades amb alguns efectes, molts d’ells simplement fets per fer bonic!!
Actualment això ha canviat molt i ha agafat entitat pròpia. Ha deixat de ser un seguit d’imatges que es feien a remolc del fotògraf, a ser un estil propi fet amb un llenguatge cinematogràfic.
El reportatge de vídeo a passat a ser “la pel·lícula del casament”. És un tràiler de la boda que el que pretén es sorprendre i que provoqui estar atén a tot el que està passant.
El servei que oferim és totalment independent al de la fotografia, amb el seus propis medis i videògrafs.

[vimeography id=”2″]